... ...

Zabytkowe lipy w parku w Krynkach już bezpieczne

Ruchy miejskie kojarzone są z działaniami w dużych miastach. Nasz Instytut realizował do tej pory...

Piotr Kempisty

30 listopada 2020 • aktualności

Ruchy miejskie kojarzone są z działaniami w dużych miastach. Nasz Instytut realizował do tej pory szereg działań wyłącznie w Białymstoku, głównie ekologicznych. Ale przyroda wymaga ochrony i opieki także w mniejszych ośrodkach. Dlatego postanowiliśmy zrobić coś dla mniejszego miasta – Krynek.

Zabytkowy Park Podworski to jeden z cenniejszych obiektów przyrodniczych i historycznych w tym miasteczku i okolicy. Niektóre drzewa w obrębie obiektu stwarzają potencjalne zagrożenie – zwłaszcza dwuprzewodnikowe, V-kształtne lipy, z pęknięciem pomiędzy pniami. W pobliżu głównej alei oceniliśmy drzewa pod kątem ryzyka, jakie mogą generować wiekowe drzewa. Brak podjęcia działań konserwatorskich poskutkuje w takich przypadkach złamaniem i utratą drzew, co stanowiłoby istotny ubytek w dendroflorze i krajobrazie starego parku.

Prace odbywały się na dużej wysokości – fot. Adam Bohdan.

Dlatego podjęliśmy działania polegające na założeniu wiązań w koronie jednej z lip rosnącej przy głównej drodze, co zmniejszyło ryzyko złamania drzewa. Przy okazji usunięto część martwych konarów zwisających nad drogą, co dodatkowo poprawiło bezpieczeństwo w obrębie obiektu. Najczęstszym sposobem poprawy bezpieczeństwa w obrębie zabytkowych obiektów na Podlasiu jest wycinka drzew. Dlatego ważnym celem działania jest edukacja i wypromowanie możliwości i potrzeby stosowania alternatywnych wobec wycinki sposobów eliminowania zagrożeń w obrębie obiektów zabytkowych – takich jak zakładanie wiązań, usuwanie martwych i stwarzających zagrożenie konarów.

W obrębie drzewa zostały założone podwójne wiązania typu Gefa zapobiegające wyłamaniu pni. Operację zakładania wiązań obserwowała grupa społeczności lokalnej zaangażowanej w prace społeczne na terenie zabytkowego obiektu, zostały też przeprowadzone zajęcia edukacyjne z udziałem dzieci i rodziców. Zachęcamy do stosowania tego typu zabiegów również w obrębie innych obiektów! Stare drzewa są zbyt wartościowe by je wycinać. W sąsiedztwie drzew w upalny dzień temperatura może się obniżyć nawet o kilkanaście stopni.

Wiązania wykonywali wykwalifikowani arboryści – fot. Adam Bohdan.

Działanie polegające na zabezpieczeniu lipy zostało zrealizowane w Parku Podworskim w Krynkach przez Instytut Działań Miejskich we współpracy z grupą społeczności lokalnej z Krynek w ramach programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 4 – inicjatywy społeczne”. Operatorem cyklicznego Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – OWOP w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Wiązania zostały założone przez firmę Strefa Drzewa z Wasilkowa. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Krynki – Pani Jolancie Gudalewskiej i Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków za wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac.

Zobacz także

Mamy przedstawiciela w Zarządzie KRM

Piotr Kempisty - członek Zarządu naszej fundacji został wybrany do Zarządu Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów...
Admin

29 listopada 2020 • aktualności

Rzeka Biała? Naturalnie!

Jest szansa na dalszą renaturyzację rzeki Białej w Białymstoku. Wody Polskie umieściły ją w “Krajowym...
Piotr Kempisty

2 października 2020 • aktualności