O instytucie

Instytut Działań Miejskich jest fundacją i białostockim ruchem miejskim działającym na rzecz rozwoju Białegostoku i jakości życia jego mieszkańców. Zajmujemy się szerokim zakresem spraw dotyczących funkcjonowania skomplikowanego organizmu jakim jest miasto.

Od ekologii i zrównoważonego transportu, przez architekturę i urbanistykę, na zabytkach i kulturze kończąc. Prowadzimy w tych sprawach monitoring działań władz publicznych, analizę dokumentów, strategii i programów, a także zabiegamy o przejrzystość decyzji i procedur. Ponieważ miasto to przede wszystkim mieszkańcy, bardzo często pytamy ich o zdanie i angażujemy w nasze działania w duchu partycypacji społecznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Współpracujemy z organizacjami z całego kraju jako organizacja członkowska Kongresu Ruchów Miejskich.

Naszym celem jest:

  • promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej;
  • działanie na rzecz ładu przestrzennego w zakresie architektury i urbanistyki;
  • promocja nowych zjawisk w kulturze i przedsięwzięć artystycznych oraz inicjowanie działań służących rozwojowi kultury;
  • popularyzowanie historii, ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego;
  • rozwój transportu publicznego i alternatywnych środków komunikacji;
  • ochrona środowiska, promowanie zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej;
  • działanie na rzecz kultury fizycznej, sportu, turystyki i ochrony zdrowia;
  • wspieranie oraz realizowanie inicjatyw naukowych, edukacyjnych i oświatowych.

Zespół

Agnieszka Dąbrowska

członek Zarządu

Z wykształcenia socjolożka i muzyk. Od wielu lat zaangażowana w działania w obszarze przywoływania pamięci o żydowskich mieszkańcach miasta oraz na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Posiada doświadczenie pracy z osobami w kryzysie bezdomności - tym tematem zajmowała się również badawczo. Uczestniczyła w tworzeniu oddolnego ruchu społecznego Inicjatywa dla Białegostoku, z którego ramienia kandydowała w wyborach samorządowych 2018 na stanowisko radnej. Pracuje w branży IT. Uważa, że wspólnota celów i wartości oraz odwaga w działaniach to klucz do zmian społecznych. Prywatnie miłośniczka wycieczek górskich, tańca i kotów.


Piotr Kempisty

członek Zarządu

Prawnik. Działa głównie w obszarze ekologii miasta i zrównoważonego transportu. Organizator wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej, koordynator grupy "Białystok dla klimatu". Członek zarządu fundacji Instytut Działań Miejskich i stowarzyszenia Rowerowy Białystok. Członek Zarządu Związku Stowarzyszeń "Kongres Ruchów Miejskich". Inicjator ruchu społecznego Inicjatywa dla Białegostoku, z którym startował w wyborach samorządowych w 2018 roku. Prywatnie rowerzysta, miłośnik mocnych brzmień i przyrody.


Monika Pietkiel

członek Zarządu

Architekt krajobrazu z wykształcenia i zamiłowania. Lokalna patriotka i koordynatorka projektów promujących wielokulturowość i bogactwo etnograficzne Podlasia. Autorka wielu realizacji przestrzeni publicznych i prywatnych. Specjalistka z zakresu „zielonych” ścieżek edukacyjnych i przestrzeni dydaktycznych. Z powodzeniem łączy aspekty estetyczne ze specjalistyczną wiedzą dendrologiczną i arborystyczną. Konsultantka do spraw planów zagospodarowania przestrzennego. Z pasją łączy wiedzę ludową z technicznymi nowinkami, wprowadzając dobre praktyki stosowane w świecie na lokalny grunt.


Bogdan Pszonak

członek Zarządu

Architekt, ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Prowadził zajęcia z projektowania architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Współwłaściciel i projektant w pracowni Meteor Architects. Laureat wielu nagród w konkursach architektonicznych, w tym Nagrody Grand Prix w konkursie Aedificium 2012-2015 za najlepszą realizację na terenie województwa podlaskiego, przyznaną za budynek Auli dydaktyczno-widowiskowej UwB. Pomysłodawca i współzałożyciel Białostockiej Kooperatywy Mieszkaniowej. Zaangażowany w działalność społeczną dotyczącą rozwoju przestrzennego miasta.


Andrzej Świetlikowski

członek Zarządu

Prawnik i aktywny obywatel. Działa w obszarze partycypacji i jest ekspertem do spraw rewitalizacji. Zajmuje się też problematyką przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych. Poza Instytutem działa w kilku organizacjach, jest członkiem Zarządu Federacji Piesza Polska. Z ramienia Instytutu Spraw Publicznych prowadził monitoring przejrzystości finansowania kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi i samorządowymi, a z ramienia Sieci Watchdog Polska badał tzw. "fundusze korkowe". Od 2010 roku współpracuje z wieloma różnymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą, działając na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i ochrony praw człowieka.