O instytucie

Instytut Działań Miejskich jest fundacją i białostockim ruchem miejskim działającym na rzecz rozwoju Białegostoku i jakości życia jego mieszkańców. Zajmujemy się szerokim zakresem spraw dotyczących funkcjonowania skomplikowanego organizmu jakim jest miasto.

Od ekologii i zrównoważonego transportu, przez architekturę i urbanistykę, na zabytkach i kulturze kończąc. Prowadzimy w tych sprawach monitoring działań władz publicznych, analizę dokumentów, strategii i programów, a także zabiegamy o przejrzystość decyzji i procedur. Ponieważ miasto to przede wszystkim mieszkańcy, bardzo często pytamy ich o zdanie i angażujemy w nasze działania w duchu partycypacji społecznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Współpracujemy z organizacjami z całego kraju jako organizacja członkowska Kongresu Ruchów Miejskich.

Naszym celem jest:

  • promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej;
  • działanie na rzecz ładu przestrzennego w zakresie architektury i urbanistyki;
  • promocja nowych zjawisk w kulturze i przedsięwzięć artystycznych oraz inicjowanie działań służących rozwojowi kultury;
  • popularyzowanie historii, ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego;
  • rozwój transportu publicznego i alternatywnych środków komunikacji;
  • ochrona środowiska, promowanie zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej;
  • działanie na rzecz kultury fizycznej, sportu, turystyki i ochrony zdrowia;
  • wspieranie oraz realizowanie inicjatyw naukowych, edukacyjnych i oświatowych.