Kontakt

Fundacja Instytut Działań Miejskich

ul. Grochowa 2A lok. 302
15-423 Białystok

kontakt@instytutdzialan.pl

KRS: 0000667182
NIP: 5423269999
REGON: 366737435

Nr rachunku bankowego:
34 1870 1045 2078 1069 8583 0001
Wpłaty tytułem: „Darowizna na cele statutowe”