Partycypacja społeczna na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa to jedna z najmniejszych form organizacji lokalnej społeczności. Dość wspomnieć, że mogą ją...
Radosław Puśko

19 maja 2020 • publicystyka