Zespół

Piotr Kempisty

Prawnik i społecznik, białostoczanin. Na studiach działacz studencki. Następnie współzałożyciel pierwszego białostockiego ruchu miejskiego – stowarzyszenia Białostocka Przestrzeń Publiczna. Obecnie członek zarządu fundacji Instytut Działań Miejskich i stowarzyszenia Rowerowy Białystok. Uczestnik Kongresu Ruchów Miejskich. Jeden z inicjatorów i aktywistów Porozumienia dla Drzew – grupy mieszkańców i ekspertów działających na rzecz ograniczenia wycinek drzew. Doradza prawnie organizacjom pozarządowym, składa uwagi do planów miejscowych, moderuje dyskusje. Prywatnie rowerzysta i miłośnik przyrody.

 

Anna Łuszyńska

Absolwentka Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Antropolożka i animatorka kultury, koordynatorka wydarzeń artystycznych z udziałem czołowych artystów scen międzynarodowych. Członkini zarządu Instytutu Działań Miejskich. Jak sama o sobie mówi – „białostoczanka ze wsi”. W czasie studiów współzałożycielka Kolektywu Inicjatyw Białoruskich Viasna w Toruniu, współorganizatorka toruńskich Dni Solidarności z Białorusią i Dni Białoruskich. Prowadziła Koło Naukowe Studentów Etnologii UMK. Po powrocie do Białegostoku inicjatorka współpracy międzysektorowej oraz środowiska niezależnych twórców i aktywistów. Pracowała m.in. w Białostockim Ośrodku Kultury, gdzie była kuratorką i koordynatorką Dni Sztuki Współczesnej. Zainteresowana życiem mniejszości – społecznych, narodowych, kulturowych. Wielbicielka teatru, fotografii i fenomenu Europy Środkowej we wszelkich jego przejawach.

 

Bogdan Pszonak

Architekt, ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej w roku 2004. Od 2004 roku prowadzi zajęcia z projektowania architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Współwłaściciel i projektant w pracowni architektonicznej Meteor Architects. Laureat wielu nagród w konkursach architektonicznych, w tym Nagrody Grand Prix w konkursie Aedificium 2012-2015 za najlepszą realizację na terenie województwa podlaskiego za budynek Auli dydaktyczno – widowiskowej UwB. Pomysłodawca i współzałożyciel Białostockiej Kooperatywy Mieszkaniowej. Zaangażowany w działalność społeczną dotyczącą rozwoju przestrzennego miasta.

 

Radosław Puśko

Z wykształcenia socjolog (Uniwersytet w Białymstoku) i menedżer III sektora (Collegium Civitas), z zamiłowania społecznik i miejski aktywista. Białostoczanin, członek zarządu fundacji Instytut Działań Miejskich. Przewodniczący zarządu białostockiej Wspólnoty Mieszkaniowej Włókiennicza 17, dla której w konkursie „Nasze podwórko” zdobył 100.000 zł na rewitalizację terenu Wspólnoty. Współpracownik licznych organizacji pozarządowych, uczestniczy w Kongresie Ruchów Miejskich i Forum Praktyków Partycypacji. Członek miejskiego zespołu ds. budżetu obywatelskiego (2015). Od trzech kadencji monitoruje prace białostockiej rady miasta. Zaangażowany w działania na rzecz oddolnych konsultacji dotyczących rozwoju miasta, ochrony dziedzictwa i zagospodarowania przestrzennego. Laureat konkursu „Przystanek Młodzi” Gazety Wyborczej „za to, że jest tam, gdzie być trzeba, aby mieć wpływ na dobre zmiany na naszym białostockim podwórku”. Fan komunitaryzmu, kooperatyw i spółdzielczości, a po godzinach koszykówki i Charlesa Barkleya.

 

Andrzej Świetlikowski

Prawnik, trener, edukator. Absolwent studiów podyplomowych „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie” w Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek zarządu Instytutu Działań Miejskich. Ekspert w zakresie konsultacji społecznych, współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, partycypacji obywatelskiej. Ekspert w tworzeniu i wdrażaniu projektów edukacyjno-społecznych w obszarach: aktywizacji społeczności lokalnej, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu dyskryminacji i działań na rzecz wzajemnego zrozumienia i dobra wspólnego. W czasie wolnym z pasją oddaje się rysowaniu grafik artystycznych, konstruowaniu i tworzeniu modeli ze szczególnym naciskiem na klasy pływające, lotnicze i kosmiczne.