Zapowiedź – X sesja Rady Miasta Białystok – 15.04.2019 r.

Zapowiedź – X sesja Rady Miasta Białystok – 15.04.2019 r.

15 kwietnia odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Białystok. Radni i radne spotkają się, jak się przyjęło, w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza. Sesja RMB rozpocznie się o godz. 9.00. W programie m.in. sprawy dotyczące bursy szkolnej i internatów, plan miejscowy dla osiedla Piaski, działalność MOPR i obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.

Czytaj więcej about Zapowiedź – X sesja Rady Miasta Białystok – 15.04.2019 r.

Odkryj pomniki przyrody Białegostoku

Odkryj pomniki przyrody Białegostoku

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych. Mogą to być okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. W Białymstoku mamy 17 pomników przyrody, wyłącznie drzewa. Zapraszamy do ich odkrywania z wydaną wspólnie z z fundacją „Miasto Be” ulotką-przewodnikiem.

Czytaj więcej about Odkryj pomniki przyrody Białegostoku

Zapraszamy na Białostocki Festiwal EkoIdei

Zapraszamy na Białostocki Festiwal EkoIdei

Białostocki Festiwal EkoIdei to cykl pokazów filmowych i dyskusji, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych, działań na rzecz ochrony przyrody oraz kształtowanie szacunku do środowiska naturalnego. To odpowiedź na coraz większe zainteresowanie białostoczan sprawami ekologii, a także na wyzwania jakie stawiają przed naszym miastem zjawiska takie jak zmiany klimatu, presja inwestycyjna na miejska przyrodę czy smog.

Czytaj więcej about Zapraszamy na Białostocki Festiwal EkoIdei