Szkolenie z praktycznej ochrony drzew

Instytut Działań Miejskich zaprasza na szkolenie „Praktyczne aspekty ochrony drzew”.


Szkolenie ma na celu:

  1. przekazanie uczestnikom wiedzy na temat roli drzew w mieście, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem ich funkcji społecznych, kulturowych i gospodarczych, a także wynikającej z tego konieczności ich ochrony;
  2. zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowych nasadzeń i pielęgnacji;
  3. praktyczną naukę prowadzenia monitoringu, diagnostyki stanu zdrowia i inwentaryzacji drzew;
  4. popularyzację bogactwa przyrodniczego województwa podlaskiego poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy o walorach środowiskowych regionu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych gatunków drzew i krzewów;
  5. zapoznanie uczestników z treścią Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w zakresie ochrony naturalnego i kulturowego dziedzictwa, planowania przestrzennego i kształtowania środowiska.

TERMIN:

24 listopada (sobota), godz. 13:00-19:00
25 listopada (niedziela), godz. 12:00-18:00

 

MIEJSCE:

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, Białystok.
sobota – sala 104 (parter)
niedziela – sala 206 (II piętro)

 


PROWADZĄCY:


dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec – arborysta, dendrolog, przyrodnik, pasjonat drzew, edukator. Inicjator i lider krajowego programu ochrony drzew przydrożnych „Drogi dla Natury” (od roku 2009), moderator współpracy międzynarodowej w ochronie alej, redaktor i współautor podręczników (m.in. „Drzewa w krajobrazie”) i wykładowca. Wiceprezes wrocławskiej Fundacji EkoRozwoju. Absolwent wydziałów leśnych SGGW w Warszawie i Virginia Tech w Blacksburgu (Wirginia, USA). Kursy specjalistyczne: Professional Tree Inspection, Quantified Tree Risk Assessment (QTRA), Baumkontrolle.

 

 

ZGŁOSZENIA poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@instytutdzialan.pl
Tel. 503056720

 

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Województwa Podlaskiego w ramach Programu Regrantingowego realizowanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.