Relacja – XIII sesja Rady Miasta Białystok – 23.08.2019 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9:21 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Miasta – Łukasz Prokorym.

W sesji uczestniczyło 26 radnych. Ze strony dwóch radnych z klubu KO padła propozycja dodania do porządku obrad stanowiska w sprawie działań organów państwa w stosunku do szefa stowarzyszenia sędziów „Iustitia” – prof. Krystiana Markiewicza. W wyniku głosowania propozycja stanowiska nie znalazła się w porządku obrad.

Ostatecznie porządek obrad nie zmienił się. Rada Miasta przegłosowała uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku oraz uchwałę w w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Białegostoku za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 10.12 zamknął obrady.