Relacja – IX Sesja Rady Miasta Białystok – 30.03.2019 r.

Była to sesja wyjątkowa z racji porządku obrad w którym znalazł się punkty dotyczące rozpatrzenie i nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku dla Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Prawosławnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego.

Rada Miasta podjęła uchwałę.