Odkryj pomniki przyrody Białegostoku

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych. Mogą to być okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. W Białymstoku mamy 17 pomników przyrody, wyłącznie drzewa. Zapraszamy do ich odkrywania z wydaną wspólnie z z fundacją „Miasto Be” ulotką-przewodnikiem.

ulotka_pomniki_web

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Województwa Podlaskiego.