Szkolenie z ochrony zieleni w miastach

Zapraszamy na szkolenie skierowane do osób, które chciałyby poznać przepisy i narzędzia prawne służące ochronie drzew w miastach i wykorzystać je w praktyce. Celem szkolenia jest analiza nowych zasad ochrony zadrzewień i wypracowanie skutecznych narzędzi w tej mierze.

17 czerwca weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody. Poprzedziły ją społeczne protesty wobec poprzedniej, bardziej liberalnej w kwestii wycinek, wersji ustawy. Zapraszamy społeczników, urzędników, a także mieszkańców, którym leży na sercu dobro miejskiej przyrody, do zapoznania się z nowymi przepisami.

“Prawna ochrona zadrzewień w miastach”

Sobota 7 października 2017 r.
Godz. 9:00 – 17:00
Camera  Cafe, ul. Lipowa 14 lok. 11 (I piętro, sala kameralna dawnego kina “Pokój”)

Liczba miejsc: 20
Udział bezpłatny.
W trakcie szkolenia przewidziany jest ciepły posiłek.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Województwa Podlaskiego.

 

Program szkolenia:

I. Wstęp
II. Ochrona zadrzewień w polskim systemie prawnym

 1. Ustawa o chronię przyrody – zasady ogólne
 2. Definicje ustawowe
 3. Formy ochrony przyrody spotykane w miastach
 4. Ochrona gatunkowa, zakazy z nią związane
 5. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
 6. Obowiązki rady gminy
 7. Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 8. Wydanie zezwolenia
 9. Wniosek o wydanie zezwolenia
 10. Oględziny
 11. Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia
 12. Opłata za usunięcie drzew lub krzewów, stawki
 13. Wyłączenie naliczania opłat
 14. Zabiegi pielęgnacyjne
 15. Stosowanie środków chemicznych na drogach publicznych, ulicach, placach
 16. Kary pieniężne
 17. Przepisy karne

III. Ocena i dokumentacja wartości przyrodniczej drzewa
IV. Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym
V. Źródła informacji o planowanych wycinkach

 1. Publiczne wykazy:
 2. Ekoportal
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Zawiadomienie członków przez spółdzielnię i wspólnotę mieszkaniową

VI. Prawo do informacji i udziału

 1. Dostęp do informacji o środowisku
 2. Dostęp do informacji publicznej
 3. Uprawnienia strony postępowania administracyjnego
 4. Uprawnienia organizacji społecznej

VII. Zakończenie

Szkolenie poprowadzi Piotr Kempisty – członek Zarządu fundacji Instytut Działań Miejskich. Prawnik, społecznik, organizator akcji proekologicznych, od wielu lat zaangażowany w ochronę zieleni w miastach. Jeden z inicjatorów i aktywistów Porozumienia dla Drzew – grupy mieszkańców i ekspertów działających na rzecz ograniczenia wycinek. Uczestnik akcji na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Prywatnie rowerzysta i miłośnik przyrody.

Więcej informacji:
piotr.kempisty@instytutdzialan.pl