O nas

Jesteśmy fundacją z Białegostoku, członkiem Kongresu Ruchów Miejskich. Instytut Działań Miejskich tworzą osoby od lat zajmujące się sprawami miasta, zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i grupach nieformalnych.

Naszym celem jest:

  • promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej;
  • działanie na rzecz ładu przestrzennego w zakresie architektury i urbanistyki;
  • promocja nowych zjawisk w kulturze i przedsięwzięć artystycznych oraz inicjowanie działań służących rozwojowi kultury;
  • popularyzowanie historii, ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego;
  • rozwój transportu publicznego i alternatywnych środków komunikacji;
  • ochrona środowiska, promowanie zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej;
  • działanie na rzecz kultury fizycznej, sportu, turystyki i ochrony zdrowia;
  • wspieranie oraz realizowanie inicjatyw naukowych, edukacyjnych i oświatowych.

STATUT do pobrania.