Zapraszamy na Białostocki Festiwal EkoIdei

Białostocki Festiwal EkoIdei to cykl pokazów filmowych i dyskusji, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych, działań na rzecz ochrony przyrody oraz kształtowanie szacunku do środowiska naturalnego. To odpowiedź na coraz większe zainteresowanie białostoczan sprawami ekologii, a także na wyzwania jakie stawiają przed naszym miastem zjawiska takie jak zmiany klimatu, presja inwestycyjna na miejska przyrodę czy smog.

Zaprezentujemy filmy dokumentalne o tematyce ekologicznej, które odbiły się echem wśród widzów na świecie, wywołały żywe dyskusje i nadały rozgłos ważnym problemom. Tym zagadnieniom będą też poświęcone trzy spotkania dyskusyjne z udziałem ekspertów, społeczników, ludzi kultury i przedstawicieli władz miasta.

Więcej informacji na stronie Festiwalu: http://festiwal-ekoidei.pl/