Odkryj pomniki przyrody Białegostoku

Odkryj pomniki przyrody Białegostoku

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych. Mogą to być okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. W Białymstoku mamy 17 pomników przyrody, wyłącznie drzewa. Zapraszamy do ich odkrywania z wydaną wspólnie z z fundacją „Miasto Be” ulotką-przewodnikiem.

Czytaj więcej about Odkryj pomniki przyrody Białegostoku

Poznaj rolę drzew w mieście

Poznaj rolę drzew w mieście

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ulotki edukacyjnej poświęconej roli drzew w mieście. Wiemy, że dają one przyjemną dla oka zieleń, cień w upalne dni i produkują tlen. Tymczasem powodów, dla których należy chronić drzewa i tworzyć nowe tereny zielone w miastach, jest o wiele więcej. W ulotce radzimy też, co robić, kiedy dowiemy się o zamiarze wycięcia drzewa. Jak sprawdzić czy planowana wycinka jest legalna i na jakich zasadach może być prowadzona.

Czytaj więcej about Poznaj rolę drzew w mieście

Zapraszamy na Białostocki Festiwal EkoIdei

Zapraszamy na Białostocki Festiwal EkoIdei

Białostocki Festiwal EkoIdei to cykl pokazów filmowych i dyskusji, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych, działań na rzecz ochrony przyrody oraz kształtowanie szacunku do środowiska naturalnego. To odpowiedź na coraz większe zainteresowanie białostoczan sprawami ekologii, a także na wyzwania jakie stawiają przed naszym miastem zjawiska takie jak zmiany klimatu, presja inwestycyjna na miejska przyrodę czy smog.

Czytaj więcej about Zapraszamy na Białostocki Festiwal EkoIdei