Apel o ochronę drzew przy ul. Bułgarskiej

Instytut Działań Miejskich stanowczo sprzeciwia się wycince drzew przy ul. Bułgarskiej w związku z planowaną budową placu i parkingu. Członkowie fundacji współtworzyli apel do Prezydenta Miasta Białegostoku o ochronę drzew. Będziemy informować o postępach w sprawie.


TREŚĆ APELU:

 

W ramach zamówienia publicznego nr ZDM-III.271.12.2019 „Budowa infrastruktury drogowej w zakresie: zatok postojowych, parkingów, ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną” zostały wskazane do wycinki zdrowe drzewa (szt. 10). Na tym obszarze ma powstać parking.

Nie negując konieczności uporządkowania tego terenu pod względem infrastrukturalnym, zwracamy się z prośbą o pozostawienie istniejącego drzewostanu na tym obszarze.

Jest to jeden z niewielu obszarów zielonych na osiedlu Piaski. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że wskutek opadów deszczu ulica Kaczorowskiego jest regularnie zalewana. Każde więc miejsce wchłaniające nadmiar wody jest niezwykle ważne.

Co istotne w kontekście adaptacji naszego miasta do zmian klimatu, drzewa dają cień i obniżają temperaturę. Wszyscy wiemy jak niebezpieczne są tzw. wyspy ciepła w miastach. Dlatego duże drzewa są tak bardzo istotne dla komfortu mieszkańców.

Ponadto zgodnie z § 36 Uchwały nr VII/53/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku (rejon ul. Mazowieckiej i Żelaznej), teren obecnego parkingu przy ul. Bułgarskiej, oznaczony w planie miejscowym symbolem 1.1 KPL, KX, przeznaczony jest pod plac wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Jedynie uzupełniająco dopuszcza się tam parking ogólnodostępny.

Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 12 i 13 ww. uchwały, przeznaczenie podstawowe (plac) to funkcja dominująca na terenie w sposób określony w ustaleniach planu, a uzupełniająca (parking) to funkcja, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu. Na przedłużeniu ul. Żelaznej według planu ma być także ciąg pieszy, niestety parking to uniemożliwi.

Zgodnie z prawem budowlanym, budowa parkingu powyżej 10 miejsc wymaga pozwolenia na budowę, jednak musi być ono zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku tej zgodności nie ma i pozwolenie na budowę nie powinno zostać wydane. Jeśli zostało, to odbyło się to z naruszeniem prawa i takie pozwolenie – niezgodne z obowiązującymi przepisami (w tym przypadku z Uchwałą nr VII/53/11 Rady Miasta Białegostoku), może zostać uchylone przez Wojewodę Podlaskiego. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, może tak się stać na każdym etapie inwestycji, również po oddaniu obiektu do użytku.

Abstrahując od sytuacji prawnej, jeśli parafia św. Anny miałaby wykorzystać ten obszar do organizacji wydarzeń (taka była idea projektu złożonego do Budżetu Obywatelskiego), to tym bardziej potrzebny jest tam cień i niższa temperatura.

Należy również zwrócić uwagę na to, czy na drzewach objętych wycięciem nie ma stanowisk lęgowych oraz siedlisk ptaków i nietoperzy oraz czy nie występują chronione prawem porosty.

Jest jeszcze argument natury emocjonalno-historycznej. Pamiętamy jak w tym miejscu ś.p. Prezydent Kaczorowski opowiadał o swojej młodości, o tym jak przechodził obok drzew w czasach kiedy mieszkał w Białymstoku. Te drzewa są świadkami pięknej historii naszego miasta. Na pewno warto je ocalić.

Z pewnością da się uporządkować ten teren nie przeprowadzając wycinki. Mamy nadzieję, że przychyli się Pan Prezydent do takiego stanowiska.